Achilleus

Koolisõiduvõistlusel hinnatakse harjutusi 10-punktilisel skaalal, kus 10 on kõrgeim ja 0 madalaim hinne.

10 ‐ Suurepärane
9 ‐ Väga hea
8 ‐ Hea
7 ‐ Küllaltki hea
6 ‐ Rahuldav
5 ‐ Piisav
4 ‐ Ebapiisav
3 ‐ Küllaltki halb
2 ‐ Halb
1 ‐ Väga halb
0 ‐ Mitte sooritatud

Lisaks harjutustele hindamisele antakse ka üldhindeid, milles hinnatakse ratsaniku istakut ja juhtimisvõtteid, hobuse kuulekust, impulssi ja allüüre. Koolisõidu võistlusi on tavaliselt hindamas 3–5 kohtunikku, kuid madalamates, A- ja L- klassi skeemides, on lubatud kasutada ka kahte kohtunikku. Tiitlivõistlustel on alati nõutav vähemalt kolm kohtunikku.

Allikas: Wikipeedia